Weryfikacja modelu ekonometrycznegoEkonometria | Prognozowanie i symulacje

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

budowa modelu ekonometrycznego

weryfikacja modelu ekonometrycznego

badanie autokorelacji

badanie symetrii

badanie stałości wariancji

Weryfikacja modelu ekonometrycznego