Ekonometria

 

Oferujemy państwu pomoc w zakresie ekonometrii

na szerokim polu tego przedmiotu

Pracujemy na wielu znanych programach ale także
opracowujemy zlecenia w Excelu z widocznymi formułami i wzorami.

Naszym celem jest nie tylko  pomaganie innym ale
udostępnianie wielu materiałów edukacyjnych, których zasób stale się poszerza.

Ponieważ naszą grupę stanowią ludzie o różnych
specjalizacjach z zakresu ekonometrii , statystyki i informatyki, zapytania od
Państwa kierowane są zawsze do najbardziej kompetentnego człowieka.

Najczęstszą problematyką z jaką zwracają się do nas
studenci są modele ekonometryczne oraz zadania. 

Jednak  podejmujemy  się również pomocy
dotyczącej szeregu innych zagadnień ekonometrii.

Modele ekonometryczne

 • Modele ekonometryczne jedno i wielorównaniowe
 • Dobór zmiennych i postaci analitycznej modelu
  ekonometrycznego
 • Estymacja parametrów modelu regresji
 • Badanie własności – estymatorów
 • Średni względny błąd modelu i średnie błędy ocen
  parametrów
 • Przedziały ufności dla  parametrów

Weryfikacja wyników estymacji modelu
ekonometrycznego

 • Weryfikacja merytoryczna
 • Weryfikacja statystyczna parametrów
  strukturalnych
 • Istotność zmiennych objaśniających

Badanie własności składnika losowego w
modelu

 • Autokorelacja – test Durniba Watsona,
  test Lagrange’a i inne
 • Stałość wariancji (homoskedastyczność)
 • Symetria
 • Losowość
 • Normalność

Modyfikacje metody najmniejszych kwadratów

 • Uogólniona metoda najmniej szych
  kwadratów (UMNK)
 • Pozbywanie się z heteroskedastyczności
  składnika losowego
 • Estymacja parametrów modelu w przypadku
  występowania autokorelacji składnika losowego

Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu
ekonometrycznym

 • Uwzględnienie czynników niemierzalnych w
  modelu ekonometrycznym
 • Analiza sezonowości występujących w
  zjawiskach ekonomicznych
 • Cech jakościowe w modelu ekonometrycznym


Prognozowanie ekonometryczne

 • metody prognozowania ekonometrycznego
 • Prognozowanie na podstawie szeregów
  czasowych
 • Ocena  trafności prognoz expost i
  exante
 • Prognozowanie z użyciem jednorównaniowegomodelu opisowego


Analiza ekonometryczna funkcji popytu,
funkcji produkcji produkcji i kosztów

 • Szacowanie i analiza funkcji popytu
 • Funkcje produkcji : Cobba Douglasa i inne
 • Ekonometryczna analiza kosztów
  jednostkowych i całkowitych

Wielorównaniowe modele ekonometryczne

 • Postacie zapisu modelu wielorównaniowego
 • Rodzaje modeli wielorównaniowych
 • Postać strukturalna i zredukowana i
  macierzowa
 • Problem identyfikacji modeli
  wielorówanniowych


Metody estymacji modeli wielorównaniowych

 • Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
  (PMNK)
 • Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
  (2MNK)

Optymalizacyjne modele ekonometryczne

 • Metody rozwiązywania
  liniowych modeli decyzyjnych

 • Problem decyzyjny i model
  matematyczny problemu

 • Algorytm simpleksowy

 • Zadanie programowania
  liniowego

 • Dualizm w programowaniu
  liniowym

 • Analiza po optymalizacji

 • Sformułowanie zadania
  transportowego

 • Zagadnienia transportowe –
  algorytm transportowy

 • Zagadnienie transportowe z
  czynnikiem czasu

 

Wykonujemy prace
ręcznie ale także pracujemy na wielu znanych programach takich jak
:

 • Gretl
 • StatisticaPL
 • Statgraf
 • Eviews
 • SPSS
 • Microfit
 • Winstat
 • Program R
 • STATA
 • Excel

Prace wykonywane w formie „krok po kroku ”
mają ukazane wszystkie przekształcenia czyli macierze, podstawienia
do wzorów i widoczne formuły obliczeniowe.

Prace w programach obfitują w obszerne
komentarze wyników , zrzuty z ekranu , wnioski i podsumowanie.

Możliwe jest podanie wskazówek jak posługiwano
sie programem (dodatkowe komentarze pochyloną czcionką)

 

Nasze projekty są gotowe do druku w Wordzie lub Excelu i
zawierają
:

 • objaśnienia,
 • wzory,
 • opisy,
 • wnioski,
 • wykresy
 • tabelki
 • szczegółowe interpretacje
 
Każda praca jest oryginalna,  nowa i
nie ma możliwości powtórzenia się jej w przeciwieństwie do
innych ofert internetowych, gdzie sprzedaje się prace z
posiadanej bazy prac już dawno znanych  prowadzącym zajęcia.
Zawsze trzymamy się wytycznych podanych w
formularzu i dlatego prosimy o dokładne wymogi (a nie ogólniki).
dodaj materiał do serwisuChcesz coś dodać do tego
serwisu ?  Np:

 • podzielić własną wiedzą –
  wyślij gotowy artykuł
  w Wordzie – zamieścimy go tutaj na
  stałe i powiadomimy Cię o tym
 • podzielić się  posiadanym materiałem
  edukacyjnych – z przyjemnością dołączymy go do serwisu

 

Zapraszamy

Ekipa
ekonometria.4me.pl

 

 

 

Ekonometria

Kontakt

Formularz kontaktowy
email: ekon(małpa)4me.pl
tel. 692-238-048