Ekonometria

 

Oferujemy państwu pomoc w zakresie ekonometrii

na szerokim polu tego przedmiotu

Pracujemy na wielu znanych programach ale także
opracowujemy zlecenia w Excelu z widocznymi formułami i wzorami.

Naszym celem jest nie tylko  pomaganie innym ale
udostępnianie wielu materiałów edukacyjnych, których zasób stale się poszerza.

Ponieważ naszą grupę stanowią ludzie o różnych
specjalizacjach z zakresu ekonometrii , statystyki i informatyki, zapytania od
Państwa kierowane są zawsze do najbardziej kompetentnego człowieka.

Najczęstszą problematyką z jaką zwracają się do nas
studenci są modele ekonometryczne oraz zadania. 

Jednak  podejmujemy  się również pomocy
dotyczącej szeregu innych zagadnień ekonometrii.

Modele ekonometryczne

  • Modele ekonometryczne jedno i wielorównaniowe
  • Dobór zmiennych i postaci analitycznej modelu
    ekonometrycznego
  • Estymacja parametrów modelu regresji
  • Badanie własności – estymatorów
  • Średni względny błąd modelu i średnie błędy ocen
    parametrów
  • Przedziały ufności dla  parametrów

Weryfikacja wyników estymacji modelu
ekonometrycznego

  • Weryfikacja merytoryczna
  • Weryfikacja statystyczna parametrów
    strukturalnych
  • Istotność zmiennych objaśniających

Badanie własności składnika losowego w
modelu

  • Autokorelacja – test Durniba Watsona,
    test Lagrange’a i inne
  • Stałość wariancji (homoskedastyczność)
  • Symetria
  • Losowość
  • Normalność

Modyfikacje metody najmniejszych kwadratów

  • Uogólniona metoda najmniej szych
    kwadratów (UMNK)
  • Pozbywanie się z heteroskedastyczności
    składnika losowego
  • Estymacja parametrów modelu w przypadku
    występowania autokorelacji składnika losowego

Zmienne zero-jedynkowe w modelowaniu
ekonometrycznym

  • Uwzględnienie czynników niemierzalnych w
    modelu ekonometrycznym
  • Analiza sezonowości występujących w
    zjawiskach ekonomicznych
  • Cech jakościowe w modelu ekonometrycznym


Prognozowanie ekonometryczne

  • metody prognozowania ekonometrycznego
  • Prognozowanie na podstawie szeregów
    czasowych
  • Ocena  trafności prognoz expost i
    exante
  • Prognozowanie z użyciem jednorównaniowegomodelu opisowego


Analiza ekonometryczna funkcji popytu,
funkcji produkcji produkcji i kosztów

  • Szacowanie i analiza funkcji popytu
  • Funkcje produkcji : Cobba Douglasa i inne
  • Ekonometryczna analiza kosztów
    jednostkowych i całkowitych

Wielorównaniowe modele ekonometryczne

  • Postacie zapisu modelu wielorównaniowego
  • Rodzaje modeli wielorównaniowych
  • Postać strukturalna i zredukowana i
    macierzowa
  • Problem identyfikacji modeli
    wielorówanniowych


Metody estymacji modeli wielorównaniowych

  • Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
    (PMNK)
  • Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
    (2MNK)

Optymalizacyjne modele ekonometryczne

  • Metody rozwiązywania
    liniowych modeli decyzyjnych

  • Problem decyzyjny i model
    matematyczny problemu

  • Algorytm simpleksowy

  • Zadanie programowania
    liniowego

  • Dualizm w programowaniu
    liniowym

  • Analiza po optymalizacji

  • Sformułowanie zadania
    transportowego

  • Zagadnienia transportowe –
    algorytm transportowy

  • Zagadnienie transportowe z
    czynnikiem czasu

 

Wykonujemy prace
ręcznie ale także pracujemy na wielu znanych programach takich jak
:

  • Gretl
  • StatisticaPL
  • Statgraf
  • Eviews
  • SPSS
  • Microfit
  • Winstat
  • Program R
  • STATA
  • Excel

Prace wykonywane w formie „krok po kroku ”
mają ukazane wszystkie przekształcenia czyli macierze, podstawienia
do wzorów i widoczne formuły obliczeniowe.

Prace w programach obfitują w obszerne
komentarze wyników , zrzuty z ekranu , wnioski i podsumowanie.

Możliwe jest podanie wskazówek jak posługiwano
sie programem (dodatkowe komentarze pochyloną czcionką)

 

Nasze projekty są gotowe do druku w Wordzie lub Excelu i
zawierają
:

  • objaśnienia,
  • wzory,
  • opisy,
  • wnioski,
  • wykresy
  • tabelki
  • szczegółowe interpretacje
 
Każda praca jest oryginalna,  nowa i
nie ma możliwości powtórzenia się jej w przeciwieństwie do
innych ofert internetowych, gdzie sprzedaje się prace z
posiadanej bazy prac już dawno znanych  prowadzącym zajęcia.
Zawsze trzymamy się wytycznych podanych w
formularzu i dlatego prosimy o dokładne wymogi (a nie ogólniki).
dodaj materiał do serwisuChcesz coś dodać do tego
serwisu ?  Np:

  • podzielić własną wiedzą –
    wyślij gotowy artykuł
    w Wordzie – zamieścimy go tutaj na
    stałe i powiadomimy Cię o tym
  • podzielić się  posiadanym materiałem
    edukacyjnych – z przyjemnością dołączymy go do serwisu

 

Zapraszamy

Ekipa
ekonometria.4me.pl

 

 

 

Ekonometria