butt_1
butt_2
butt_3
butt_4
butt_5
butt_6

 

Zapytaj o możliwo¶ć pomocy w trudnym do rozwikłania temacie.
OdpowiedĽ na poniższy formularz otrzymasz jeszcze dzisiaj.

Twoje imię:

Adres e-mail

Zależy mi na czasie wykonania:
na dzi¶
24 godziny
2 dni
3 dni

Ile stron w przybliżeniu powinna zawierać ? - wybierz:

Twoje uwagi względem pomocy, wymogi i problem do przedstawienia
(dowolna ilo¶ć znaków do wpisania):


Wpisz powyższy kod:

 


 

Mapa strony ekonometria.4me.pl

 

Ekonometria
Model ekonometryczny teoria
Jednorównaniowy model ekonometryczny
Metoda Hellwiga
MNK
Podstawy weryfikacji
Hipoteza o istotno¶ci parametrów strukturalnych
Funkcja produkcji
Ekonometria  korelacja i regresja  wzory
Założenia i własno¶ci predykcji ekonometrycznej
Jak to robi± profesjonali¶ci ?
Analiza przepływów międzygałęziowych
Programowanie liniowe
Analiza popytu
Analiza kosztów
Współczynniki Pearsona  dwie zmienne objaśniające
Współczynniki Pearsona trzy zmienne objaśniające
Zadania obowiązujące na SGH cz.1

 

Statystyka

Statystyka  pojęcia podstawowe

Parametry statystyczne

Opracowanie materiału statystycznego

Tablica korelacyjna

Podstawowe prawdy statystyki

Kilka rozkładów

Statystyka  wzory

Dystrybuanta rozkładu normalnego N

Rozkład Durbina Watsona

Rozkład t-Studenta

Rozkład warto¶ci krytycznej współczynnika korelacji dla 0,05

Rozkład F dla 0,05

Rozkład F dla 0,01

Rozkład liczby serii

Rozkład Poissona

Rozkład G.Cochrana

Rozkład chi kwadrat

Współczynniki Pearsona  dwie zmienne obja¶niaj±ce
Współczynniki Pearsona trzy zmienne obja¶niaj±ce
Zadania obowi±zuj±ce na SGH cz.1
Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie popytu
Prognozowanie -metody heurystyczne
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda ¶redniej ruchomej

Wygładzanie wykładnicze
Prognozowanie ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Modele autoregresyjne
Modele ARMA i ARIMA
Model nieliniowy
Model tendencji rozwojowej
Metoda prognozowania Hellwiga
Metoda trendu pełazającego
Prognozowanie ekonometryczne


Copyright © ekonometria.4me.pl 2005-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie internetowej , bez wcze¶niejszej pisemnej zgody autorów.